Kachno GALERIE

19/04 Kabaret Původního Bureše

SYROVÝ TÓNY / 2017 / 19/04 Kabaret Původního Bureše

Zahráli jsme jako hosté na 36. Kabaretu Původního Bureše v Café Trilobit.
Původní Bureš, Člověk krve